Kamerbrief bij 2-jaarlijkse recidivemonitor periode 2010 2022

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Eerste Kamer enkele factsheets met de 2-jaarlijkse recidivemonitor 2010-2022 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). De factsheets gaan over recidive onder verschillende groepen volwassen en jeugdigen. Hij bespreekt daarbij de bevindingen van het WODC.

Kamerbrief bij 2-jaarlijkse recidivemonitor periode 2010 2022