Technische toelichting bij recidivemetingen 2010-2022

Rapport bij de 2-jarige recidivemonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) uit december 2023 over recidive onder verschillende groepen volwassen en jeugdigen. Het rapport bevat een technische toelichting overp de gebruikte databronnen, de manier van omgaan met privacygevoelige gegevens, de onderzoeksgroepen, en de operationalisering en berekening van recidive.

Technische toelichting bij recidivemetingen 2010-2022