Factsheet recidivemeting 2023-2 Recidive onder schuldig verklaarde volwassenen en jeugdigen

De factsheet rapporteert over de recidive van volwassenen en jeugdigen die schuldig zijn bevonden aan 1 of meerdere misdrijven. Het gaat om personen van wie de strafzaak plaats vond in de periode 2010 tot en met 2019.

Factsheet recidivemeting 2023-2 Recidive onder schuldig verklaarde volwassenen en jeugdigen