Factsheet 2023-3 Recidive onder ex-gedetineerde volwassenen en jeugdigen

De factsheet rapporteert over de recidive van volwassenen en jeugdigen die in een penitentiaire inrichting (PI) of justitiële jeugdinrichting (JJI) verbleven. Het gaat om recidive van personen die in de periode 2010 tot en met 2019 uit een PI of JJI vrijkwamen.

Factsheet 2023-3 Recidive onder ex-gedetineerde volwassenen en jeugdigen