Kamerbrief over verschillende onderwerpen jeugdcriminaliteit

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar het incident bij de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker. Daarnaast stuurt hij de Kamer de voortgangsbrief intensief toezicht JJI’s met zijn reactie hierop. Ook doet hij een voorstel over de aanpak van het adolescentenstrafrecht. Tot slot stuurt hij de Kamer het rapport 'Verschil in recidivetrends onder jeugdigen'.

Kamerbrief over jerschillende onderwerpen jeugdcriminaliteit (PDF | 5 pagina's | 300 kB)