Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die hij op korte termijn wil nemen voor de  instroom (preventie), doorstroom en uitstroom (recidivevermindering) van het verblijf in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Aanleiding was het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jeugdcriminaliteit 'Werken aan een effectievere detentie van jeugdigen' van 11 oktober 2022. Hij verwacht dat hij het onderzoek en zijn beleidsreactie daarop in februari 2023 naar de Kamer kan sturen.

Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO  Jeugdcriminaliteit (PDF | 7 pagina's | 218 kB)