Op zoek naar profielen van jeugdige verdachten

Het rapport bevat een verkenning naar de profielen van jongeren in de strafrechtketen op basis van risicofactoren en beschermende factoren uit het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ).

Op zoek naar profielen van jeugdige verdachten ( PDF | 112 pagina's | 1,7 MB )