Re-integratie en recidive na een verblijf op de TA

Het rapport bevat analyseert de levensloop en criminele carrière van gedetineerden na de vrijlating uit de Terroristenafdelingen (TA) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Re-integratie en recidive na een verblijf op de TA (PDF | 69 pagina's | 1,4 MB)