Een evaluatie naar het gebruik van de SCIL

Het rapport evalueert  het screeningsinstrument SCIL voor de kinderbescherming en de jeugdstrafrechtketen. Het geeft inzicht in de ervaringen, werkzame elementen en knelpunten.

Een evaluatie naar het gebruik van de SCIL (PDF | 7 pagina's | 286 kB)