Evaluatie van de aanpak weigerende observandi. Prevalentie weigeren, mate van beantwoording pro Justitia-vragen en opgelegde sancties

Deelrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Het rapport onderzoekt de bestaande weigeraanpak van verdachten die weigeren mee te werken aan gedragsdeskundig onderzoek.

Evaluatie van de aanpak weigerende observandi. Prevalentie weigeren, mate van beantwoording pro Justitia-vragen en opgelegde sancties