Kamerbrief RegioDeal Zuid-Hollandse Delta

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op de ontwikkeling van de regio Zuid-Hollandse Delta tot een duurzame innovatieve koploper in Nederland.

Kamerbrief RegioDeal Zuid-Hollandse Delta ( PDF | 2 pagina's | 36 kB )