Beantwoording Kamervragen over de Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de systematiek van de Leefbaarometer

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer antwoorden op vragen over de systematiek van de Leefbaarometer en de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). De vervolgvragen zijn gesteld door de leden van de fracties van GroenLinks en van de Partij van de Arbeid (PvdA). Een afschrift van deze brief is ook gezonden aan de Tweede Kamer.

Beantwoording Kamervragen over de Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de systematiek van de Leefbaarometer (PDF | 8 pagina's | 428 kB)