Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over besteding vierde Tranche

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over het openbaar maken van documenten over de besteding van de vierde tranche Goudpool in relatie tot stichting Yeshive, het adviescollege, de commissie Dolman en de bezwaar- en beroepsdossiers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over besteding vierde Tranche