Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over besteding vierde tranche Goudpool

Deelbesluit 2 en lijst van documenten bij Wob-verzoek over het openbaar maken van documenten over de besteding van de vierde Tranche Goudpool. Specifiek om documenten over de stichting Yeshive, het adviescollege, de commissie Dolman en de bezwaar- en beroepsdossiers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over besteding vierde tranche Goudpool