Documenten deel 1 bij deelbesluit 2 op Wob-verzoek over besteding vierde tranche Goudpool

Openbaar gemaakte documenten deel 1 bij deelbesluit 2 op Wob-verzoek over het openbaar maken van documenten over de besteding van de vierde Tranche Goudpool. Specifiek gaat het om documenten over de stichting Yeshive, het adviescollege, de commissie Dolman en de bezwaar- en beroepsdossiers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Documenten deel 1 bij deelbesluit 2 op Wob-verzoek over besteding vierde tranche Goudpool