Beslisnota bij Kamerbrief Rijksbreed cloudbeleid 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Rijksbreed cloudbeleid 2022 (PDF | 2 pagina's | 92 kB)