Beslisnota bij antwoorden Kamervragen conclusies peer review Algemene Rekenkamer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen conclusies peer review Algemene Rekenkamer