Beslisnota bij aanbiedingsbrief Informatieplan SZW 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Informatieplan SZW 2024