Beslisnota bij Kamerbrief bij jaarplanning 2024 JenV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij jaarplanning 2024 JenV