Beslisnota bij Kamerbrief over gemeentelijke autonomie en mechanisme voor geschillenbeslechting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gemeentelijke autonomie en mechanisme voor geschillenbeslechting