Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Deze circulaire informeert u over alle wijzigingen in de pensioenen en inhoudingen voor politieke ambtsdragers.