Circulaire 'Governance ten aanzien van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s)

De circulaire heeft tot doel de inrichting van de governance te verduidelijken en zo bij te dragen aan een optimale samenwerking tussen ministerie en zbo zodat het zbo zijn wettelijke taken zo effectief en efficiënt mogelijk kan uitvoeren ten behoeve van het publieke belang.

Circulaire 'Governance ten aanzien van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) (PDF | 7 pagina's | 540 kB)