Kamerbrief over opheffingsbesluit Inspectie Werk en Inkomen (IWI)

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de reden waarom het besluit ter intrekking van de status baten-lastenagentschap van IWI niet conform de Regeling agentschappen uiterlijk 6 maanden na de balansdatum is ondertekend.