Antwoorden op Kamervragen over opzet periodieke rapportage Kennis- en innovatiebeleid

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de opzet van de periodieke rapportage Kennis- en innovatiebeleid. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over opzet periodieke rapportage Kennis- en innovatiebeleid