Samenvattend auditrapport 2016 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van BZK heeft op de Rijksbegroting.

Samenvattend auditrapport 2016 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (PDF | 29 pagina's | 571 kB)