Doorlichting agentschap P-Direkt

Rapport over de doorlichting van het agentschap P-Direkt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën. Gekeken is hoe P-Direkt functioneert op de gebieden governance, financieel beheer, bekostiging en doelmatigheidsbevordering. P-Direkt levert rijksbrede diensten op het gebied van personeelsregistratie en salarisadministratie.