Auditrapport 2017 Gemeentefonds (B)

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2017 van het Gemeentefonds. Dit is een begrotingsfonds voor de gemeenten in Nederland. De letter geeft de plaats aan die het fonds heeft op de Rijksbegroting.

Auditrapport 2017 Gemeentefonds (B) (PDF | 20 pagina's | 590 kB)