Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 2012-2016

In 2017 is een integrale wetsevaluatie uitgevoerd over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016. In deze rapportage worden de bevindingen en conclusies gepresenteerd.

Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 2012-2016 (PDF | 29 pagina's | 582 kB)