Auditrapport 2018 Staten-Generaal (IIA)

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2018 van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer). De codering tussen haakjes geeft de plaats aan die de Staten-Generaal hebben op de Rijksbegroting.

Auditrapport 2018 Staten-Generaal (IIA) (PDF | 21 pagina's | 638 kB)