Auditrapport 2019 IIA Staten Generaal

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2019 van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer). De codering tussen haakjes geeft de plaats aan die de Staten-Generaal hebben op de Rijksbegroting.

Auditrapport 2019 IIA Staten Generaal (PDF | 24 pagina's | 332 kB)