Auditrapport 2019 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van BZK heeft op de Rijksbegroting.

Auditrapport 2019 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (PDF | 32 pagina's | 341 kB)