Auditrapport 2019 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2019 van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De codering tussen haakjes geeft de plaats aan die deze onderdelen hebben op de Rijksbegroting.

Auditrapport 2019 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (PDF | 24 pagina's | 250 kB)