Auditrapport 2020 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Auditdienst Rijk heeft het jaarverslag en het financieel beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht. Dit omvat de hoofdstukken Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en BES-Fonds (H) van de rijksbegroting.