Auditrapport 2020 Staten-Generaal (IIA)

De Auditdienst Rijk heeft het jaarverslag en het financieel beheer van de Staten-Generaal onderzocht.

Auditrapport 2020 Staten-Generaal (IIA) (PDF | 20 pagina's | 783 kB)