Onderzoek verduurzaming bedrijfsvoering

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over verduurzaming van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. Dit onderzoek schetst een rijksbreed beeld van de factoren die maken dat duurzaamheidsdoelstellingen in de bedrijfsvoering al dan niet gerealiseerd worden.

De Rijksoverheid heeft een voorbeeldrol als het gaat om verduurzaming. Dat is in 2019 vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord.