Auditrapport 2021 baten-lastenagentschap SSC-ICT

De Auditdienst Rijk benoemt in deze rapportage de bevindingen en aanbevelingen vanuit de controle van de jaarrekening 2021 van SSC-ICT.