Interim-auditrapport 2022 baten-lastenagentschap SSC ICT

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het baten-lastenagentschap Shared Service Centrum (SSC) ICT.