Inrichting departementale sturing informatiehuishouding

Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de manier waarop de departementen de sturing op de informatiehuishouding hebben ingericht.