Interim-auditrapport 2023 BZK

Tussentijdse bevindingen van de Auditdienst Rijk (ADR) over het financieel en IT-beheer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit betreft de begrotingshoofdstukken Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken (VII), Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en het BES fonds (H).

Interim-auditrapport 2023 BZK