Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

De Auditdienst Rijk doet tussentijds verslag van de bevindingen uit de controle van de financiële verantwoording van het ministerie van Justitie en Veiligheid (hoofdstuk VI van de rijksbegroting) over het 1e halfjaar van 2023.

Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)