Interim-auditrapport Staten-Generaal (IIA) 2023

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met de tussentijdse bevindingen over het beheer van de begroting van de Staten-Generaal (Tweede en Eerste Kamer).

Interim-auditrapport Staten-Generaal (IIA) 2023