Controleverklaring CJIB CAK 2023 onverzekerdenregeling

De Auditdienst Rijk heeft gecontroleerd of het document ‘Samenvatting financiële overzichten CAK 2023, onderdeel onverzekerdenregeling’ juist en volledig is.

Controleverklaring CJIB CAK 2023 onverzekerdenregeling