Deelbesluit 2 Woo-verzoek beleid Regeling beheer onroerende zaken Rijk

Besluit op een verzoek om informatie over aanpassingen van en het beleid voor de Regeling beheer onroerende zaken Rijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).