Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking bevoegdhedenregister FEZ

Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over het bevoegdhedenregister FEZ. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking bevoegdhedenregister FEZ