Rijksoverheid

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Bedrijfsvoering van het Rijk

Zonder een goede bedrijfsvoering kan de Rijksoverheid niet goed functioneren. Als de ICT-voorzieningen niet goed werken, de huisvesting te wensen overlaat of de facilitaire dienstverlening niet op orde is, heeft de Rijksoverheid daar last van. Het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK helpt de Rijksoverheid bij het maken, uitvoeren en handhaven van beleid.

Onderdelen bedrijfsvoering

Bij bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid gaat het over ondersteunende diensten binnen de ministeries, zoals:

  • personeel en organisatie;
  • informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie (ICT);
  • inkoop;
  • huisvesting;
  • beveiliging.

Gevolgen Compacte Rijksdienst voor bedrijfsvoering Rijk

In het regeerakkoord staat dat de overheid € 6,14 miljard in 2015 moet bezuinigen. En € 6,56 miljard euro structureel. Dit raakt zowel rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Om deze bezuiniging te halen streeft het kabinet naar een compacte overheid. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van het Rijk. Zo regelt het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst onder andere dit:

  • er komt een beperkt aantal shared service centra voor personeelszaken voor alle rijksambtenaren. Dit zijn de centra van Dienst Justitiële Instellingen, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en het Expertisecentrum Personeel & Organisatie van de Werkmaatschappij. Nu heeft bijvoorbeeld ieder ministerie nog een aparte afdeling die zich met personeelszaken bezig houdt;
  • er komt 1 facilitair dienstverlener voor alle ministeries in Den Haag, bijvoorbeeld voor schoonmaak en catering;
  • de incassotaken van de Rijksoverheid vallen straks onder het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dit gebeurt nu door verschillende diensten. Alleen de Belastingdienst blijft incasso in eigen beheer uitvoeren;
  • meerdere toezichthoudende instanties op niet-financiële markten gaan samen tot 1 toezichthouder. Zo vormen de Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) sinds 1 nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 
  • Het Rijksvastgoedbedrijf is officieel gestart. Dat is een fusie van 4 verschillende diensten die over het vastgoed van het Rijk gingen: de Rijksgebouwendienst, de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de directie Rijksvastgoed. 
De Rijksoverheid. Voor Nederland