Wat is een regeerakkoord?

Een regeerakkoord bevat de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van de regering in de komende kabinetsperiode: wat wil de regering bereiken?

Voorlopig regeerakkoord

De partijen in de Tweede Kamer die samen een kabinet vormen, bepalen het regeerakkoord. Zij moeten het eerst eens worden over een voorlopig regeerakkoord. Het definitieve regeerakkoord is een compromis tussen de verschillende partijstandpunten.

Definitief regeerakkoord

Als de nieuwe ministersploeg compleet is, komt het nieuwe kabinet bij elkaar voor een overleg. Daarbij verklaren de ministers het eens te zijn met het regeerakkoord. Daarna beëdigt de Koning de ministers en staatssecretarissen.

Het nieuwe kabinet stelt een regeringsverklaring op met daarin de belangrijkste punten van het regeerakkoord. De minister-president spreekt de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer.