Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij rapport zbo evaluatie LBIO

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij rapport zbo evaluatie LBIO