Aanbiedingsbrief bij rapport zbo evaluatie LBIO

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de 5-jarige evaluatie van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Hij wil de Kamer uiterlijk in april 2024 informeren over de opvolging van de aanbevelingen van het rapport. Eenzelfde brief heeft hij naar de Eerste Kamer gestuurd.

Aanbiedingsbrief bij rapport zbo evaluatie LBIO