Nader rapport Wet drempelverlaging omgang grootouders

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet drempelverlaging omgang grootouders naar de Koning en de Eerste Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

Nader rapport Wet drempelverlaging omgang grootouders (PDF | 1 pagina | 90 kB)

Bijlagen