Memorie van toelichting Wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft een toelichting op enkele onderdelen van het wetsvoorstel Wet drempelverlaging omgang grootouders.

Memorie van toelichting Wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders (PDF | 11 pagina's | 233 kB)